Yozgat Sos. Yard. Day. Vakf.
Çağrı Merkezi 0354 212 4291

YOZGAT SYDV PERSONEL ALIMI

YOZGAT SYDV PERSONEL ALIMI

 

 

 

 

Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca aşağıda nitelikleri belirtilen özelliklerde 1 Büro görevlisi ile 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı yapılacaktır. Söz konusu alımlar için başvurular 22.12.2017 Cuma gününe kadar https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx  adresine online olarak yapılacaktır.

 

            Başvuru Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
 • 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak
 • Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
 • En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak
 • Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
 • İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak
 • Başvuru yapacak adaylar aktif ilanlardan sadece bir tanesine başvuru yapabilir. Başvuru yapılan ilan mülakat sürecini tamamladıktan sonra aday başka bir ilana başvurulabilecektir.
 • Başvurunuzun geçerli olması için internet üzerinden başvurunuzu yaptıktan sonra ilan için istenen belgeleri başvuru süresi dolmadan başvuru yaptığınız ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ulaştırmanız gerekmektedir. Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

       

       Büro Görevlisi Personeli İçin Aranacak  Özel Şartlar:
 

1-  İyi Derecede Bilgisayar Biliyor Olması ve Office Programlarına Hakim Olması

2- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının aşağıda yer alan bölüm veya fakültelerinden mezun olmak;

    - İletişim Fakültesi

    - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

    - Sosyoloji

    - Halkla İlişkiler ( 4 yıllık )

3- Yabancı Dil : İngilizce

4- Aday Vakfın Bulunduğu İl Sınırları İçinde İkamet Ediyor Olmalı

 

  Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi Personeli İçin Aranacak Özel Şartlar:

 

1-  İyi Derecede Bilgisayar Biliyor Olması ve Office Programlarına Hakim Olması

2- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının aşağıda yer alan bölüm veya fakültelerinden mezun olmak;

    - Sosyal Hizmetler

    - Psikoloji

    - Sosyoloji

    - Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik

3- Yabancı Dil : İngilizce

4- Aday Vakfın Bulunduğu İl Sınırları İçinde İkamet Ediyor Olmalı

 

Mülakata Alınacak Personelden İstenilecek Belgeler

 1. Diploma veya çıkış belgesinin aslı ya da onaylı sureti,

 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 3. Geçerli  KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesi,

 4. 2 adet vesikalık fotoğraf,

 5. Adli Sicil Kaydı,

 6. Özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgeleri,

 7. Bilgisayar sertifika fotokopisi,

 8. Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belge,

 9. Çalışmasına engel bir durum olmadığını gösteren sağlık raporu, (Mülakat sonunda başarılı olanlardan istenecektir

 

    İşe Alım Süreci

 

Adaylar tarafından çevrimiçi olarak yapılan başvuru “Ön Başvuru” niteliğindedir. Yukarıda yazılı olan belgelerin mülakata katılmaya hak kazanan en yüksek puana sahip Büro Görevlisi Alımı için 5, Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi için 10  (alınacak personel sayısının 5 katı) kişi tarafından 28.12.2017 tarihi mesai bitimine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir.

Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır.

Evraklarını teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı 28.12.2017 mesai bitiminden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmayacaktır.

Belgelerin teslim edilmesi sonrasında başvurusu kesinleşen adaylar arasından Vakıfça belirlenen şartlara uygunluğa göre Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde almış oldukları puanlar itibariyle sıralanarak,Büro Görevlisi için en yüksek puanlı 5,Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi için 10  kişi (alınacak personel sayısının 5 katı aday) mülakata çağırılarak alınacak kişiler belirlenecektir. Aynı puana sahip Büro Görevlisi için  5. ,  Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi için 10. sıradaki adayların tamamı mülakata çağrılacaktır.

Mülakat tarihi, yeri ve mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylara http://yozgatsydv.com/ adresinden duyuru yapılacak olup ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

Mülakat, Mülakata katılanların yapılacak güvenlik soruşturmaları sonrasında neticelendirilecek olup; mülakat sınavında başarılı olanlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra işe başlatılacaktır.

Personel alımına ilişkin tüm duyurular http://yozgatsydv.com/ adresinden yapılacaktır. Başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

 

Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri

Müracaat Yeri: Yozgat İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Hükümet Konağı Zemin Kat Yozgat/Merkez

İrtibat Kurulacak Kişiler: Vakıf Müdür V. Serkan SÖNMEZ, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Eyüp Şahin AVCI, Muhasebeci  Zafer Doğan KARACA

Yozgat/Merkez SYD Vakfı: (0354) 212 42 91


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA 
VAKIF PERSONELLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

    3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile tüm il ve ilçelerde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde personel istihdam ederler.

     633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, 'vakıfların çalışma usûl ve esaslarını belirlemekle'; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu, 'vakıflarında çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamakla' görevlidir.Bu kapsamda 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu Kararı ile 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar' belirlenmiştir. Belirlenen usul esaslar uyarınca;

PERSONEL UNVANLARI, İŞ TANIMLARI;

Vakıflarda belirsiz süreli olarak istihdam edilecek unvanlar;

-    Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi : Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahalinde yürütür, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere 'Sosyal İnceleme Raporunu' hazırlar ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütür. 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararda İş Tanımlarında belirtilen; sosyal yardım ve proje destek programlarının yürütülmesine, hedef kitleyi izlemeye, hedef kitle ile diğer kamu hizmetleri arasında bağ kurmaya ve danışmanlık yapmaya yönelik görevleri yerine getirirler. Gerekli nitelikler;

o 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( ihtiyaç durumuna göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilebilir.)

o İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

o Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

-    Büro Görevlisi : Vakfa başvuran vatandaşlarla görüşerek talepleri kaydeder, genel büro hizmetlerini yürütür ve Vakıf Müdürünün vereceği diğer görevlerini yerine getirir. Gerekli nitelikler;

o En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak

o Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

o Bilgisayar sertifikası (zorunlu olmayıp tercih nedenidir.)

o İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek gibi özel şartlar da aranabilir.

İŞE ALIM SÜRECİ;

KPSS şartı bulunan kadrolar ( Vakıf Müdürü, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi) için Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek personele yönelik Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. Adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün SYDV Personel Alım İlanları bölümünde yayınlanan ilanlara web sayfasından başvuruda bulunur.

Online olarak başvuran adaylar KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir.

Mülakat neticesinde genel şartları ve varsa Vakıf tarafından belirlenmiş özel şartları taşıyan adaylardan iş için uygun görülen aday/ adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişiler işe başlatılır.

KPSS şartı bulunmayan Yardımcı Hizmet Görevlisi kadrosu için başvuran adaylardan uygun görülen aday / adaylar Mütevelli Heyeti kararı ve Genel Müdürlükçe sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü ile işe başlatılır.

PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR;

Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Vakıf Müdürü, Muhasebeci, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

9) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

PERSONEL ÇALIŞMA USULLERİ;

-    Personele; unvanı, eğitimi, kıdemi ve Vakıfların il ilçe sınıflandırmasına göre Fon Kurulunca belirlenen ücretler ödenir. Belirlenen ücretler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, Devlet memuru aylıklarında yapılan artış oranında artırılır.

-    16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu kararına göre yeni başlayan ve lisans mezunu olan personeller için belirlenen brüt ücretler il ilçe sınıflandırmaları bazında aşağıdaki gibidir. Personellerin eğitim durumuna göre ücretler farklılaşmaktadır.

-    Personele her yılın Ocak ve Temmuz aylarında birer sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir.

-    Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. İş Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve ayrı tüzel kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.

-    Personelin; yazılı olarak unvan değişikliği talebinde bulunması, bu unvan için gerekli olan eğitim durumu gibi nitelikleri taşıması, unvan değişiklik talebine uygun boş kadronun bulunması ve talebin Mütevelli Heyetince uygun görülmesi durumunda personelin unvanı değiştirilebilir.

Etkinlik Takvimi

Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   :'Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı' Aşağı nohutlu mahallesi doğuş sokak no:5 Merkez/Yozgat

Tel : 0.354 212 42 91 
Faks  : 0.354 217 20 46